MOAI HENGELO

           

 

Meer info...

 

Er is veel onzekerheid over het hoe en waarom van deze beelden.
De meest geaccepteerde theorie stelt dat de Polynesische
eilandbewoners, die het eiland koloniseerden, de constructie
aanvingen omstreeks 1000-1100 na Chr.

 

De beelden zouden overleden familieleden kunnen voorstellen, of nog in leven zijnde stamhoofden. De beelden vergden bijzonder veel inspanningen om te houwen, zodat wordt aangenomen dat de beeldhouwers een hoge sociale status hadden.

Het is niet bekend hoe de beelden uiteindelijk naar hun definitieve plaats werden gebracht; men veronderstelt met spierkracht, touwen en ronde balken. Een andere theorie zegt dat de beelden ook rechtopstaand vooruit "gewaggeld" werden.


In het midden de 19e eeuw waren alle beelden buiten en de meeste in Rano Raraku omgeduwd door de Polynesische eilandbewoners zelf. Waarom de beelden werden omgeduwd, is niet helemaal duidelijk.
In de 19e eeuw is een groot deel van de bevolking door walvisvaarders en slavenhandelaars gevangen genomen en van het eiland verwijderd, waardoor het grootste deel van de mondeling overgebrachte cultuur en tradities van de oorspronkelijke bewoners werd vernietigd, wat het onderzoek naar de geschiedenis van Paaseiland erg moeilijk maakt.
Tegenwoordig zijn er ongeveer 50 MOAI opnieuw rechtop gezet.

 

NOG Meer ...

 

 


  •